Styrelsen & Kontakt

Vi som just nu hanterar Rångedala bygdegård är:

Ordförande:  Fredrik Eriksson
Kassör: Catharina Rengensjö
Sekreterare: Anna Samuelsson

Kontakt tas genom mail: bokning@rangedalabygdegard.se