Styrelsen & Kontakt

Vi som just nu hanterar Rångedala bygdegård är:

Ordförande: Tomas Fernfelt 070-5 86 55 11
Vice ordförande: Fredrik Eriksson 076-6 43 04 94
Kassör: Catharina Rengensjö
Sekreterare: Anna Samuelsson

Anita Fernfelt
Sandra Oxelbark
Lena Häll
Jan Svensson
Rolf Bergström
Georg Guldstrand