Bokningsförfrågan

coloroptions
Ansvar och oförutsedda kostnader
Hyresgästen ansvarar för att återlämna lokalen i uthyrt skick.
Hyresgästen ansvarar även för skador orsakade av hyresgästens besökare.
Hyresgästen får inte utföra ändringar i lokalen utan föreningens medgivande.
Kontrollera med hyresvärden inför eventuell utsmyckning.
Allt som skadas, försvinner eller kostar hyresvärden extra pengar under uthyrningstillfället bekostas av hyresgästen.
Dit hör skadad utrustning, golv eller inredning, kostnader från polis/räddningstjänst, extra sophämtning, m.m.
Försäkring
Hyresvärdens ansvars- och olycksfallsförsäkring gäller inte för hyresgästens arrangemang.
Om ni är en förening som hyr och osäkra över ert försäkringsbehov, kontakta ert försäkringsbolag.
Städning
Lokalerna ska städas och iordningställas av hyresgästen, såvida inte annan överenskommelse finns skriftligen. Avgift om 500 kr tas ut vid ej godkänd städning.
Hyresgästens egendom ska vara bortförd senast vid hyreskontraktets slut om inte annat avtalats.
Hyresgästen ska i annat fall ersätta hyresvärden för bortforsling, eventuell deponeringsavgift och avfallsskatt.
Tillstånd och hänsyn
Hyresgästen ansvarar för att upprätta nödvändiga tillstånd och redovisningar gentemot Stim och Sami samt ordna tillstånd för offentlig dans, alkoholservering, fyrverkerier med mera när det är aktuellt.
För grannarna störande musik och stök, i och utanför lokalen, så ska fönster och dörrar vara stängda senast kl 23:00

Innan ni gör er bokning, titta under vår tjänstemeny vad vi kan erbjuda utöver fina lokaler!

Gör en bokningsförfrågan:

T.ex städning, catering etc.